Antikoncepce, substituční léčba v klimakteriu

Poradna, edukace a předpis antikoncepčních či hormonálních preparátů k léčbě příznaků klimakteria